Fladvad-gården i Brunsvika er lagt ut for salg. Gården fra midt på 1800 tallet er et kjent landemerke, og eiendommen er opp gjennom tidene blitt bebygd med større boligfelt som i Karihola fra midt på 1970 tallet. Det gjenstår ennå store landområder på over 240 mål i Brunsvika/ Karihola der mesteparten er friarealer. De som bor rundt gården her er spente på utfallet og hva framtiden vil bringe for området.
fla 1
Fladvadgråden selges. Prisforlangende er 8 millioner. Det var visning lørdag. Storparten er friarealen ifølge generalplanen for kommunen, men det er flere boligtomter i nærheten av hovedhuset her som kan bebygges ifølge generalplan. Hovedhuset fra rundt 1850 og stabburet som er eldre er etter det vi forstår vernet utseendemessig fra fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal.
fla 2
Bilde fra 1962 der det ennå var slåttamark nord for gården. Det var sauedrift, grisehus og minkfarm her på denne tiden.
eier2
De omtrentlige eierforhold i Karihola 2012. I tillegg til endel grunn rundt Fladvadhuset er det større landområder nord for boligfeltene i Karihola som mest sannsynlig er frialrealer fra enhver utbygging, men på langt nær fredet for bebyggelse. LITT OM FLADVADGÅRDENS HISTORIE