Da går det mot ombygging og forandring av det gamle Grip-huset ved sjøen i Bukta i Brunsvika. Huset her ble renovert i gammel stil for rundt 10 år siden, deriblandt ble det lagt torvtak slik det var opprinnelig på husene her.
gh
Arbeidet er startet med ombyggingen av dette gamle huset som trolig er fra 1880 årene.
gr 2
Her er husene i Brunsvika ( Bukta) rundt 1930. Stort sett alle hadde torvtak på den tiden. Griphuset helt til høyre. Unntatt er Aasgårdhuset helt til venstre.( (Foto utlånt av Odd Grip)