hjort jagd

Hjortjakta starter sannsynlig 1. september stort sett i alle landets kommuner. Riktig mange av arten her mandag kveld på Hoset 150 m nord for Bådalsveien i Averøy.  I 2020-21  ble det felt 12 500 hjortevilt i  Møre og Romsdal. Beregninger basert på kjønns- og aldersstruktur, reproduksjonsrater og dødelighet indikerer en samlet bestand av norsk hjort på minimum 200 000–250 000 dyr, og tendensen er raskt økende.(BN foto)